Arsenal WFC

ถ้วยรางวัล

สโมสรต่างประเทศ
UEFA Women's Champions League แชมป์ 1x 2006/2007
สโมสรในประเทศ
Women's Super League แชมป์ 3x 2018/2019, 2012, 2011
FA Women's Cup แชมป์ 4x 2015/2016, 2013/2014, 2012/2013, 2010/2011
รองแชมป์ 1x 2017/2018
WSL Cup แชมป์ 5x 2017/2018, 2015, 2013, 2012, 2011
รองแชมป์ 3x 2019/2020, 2018/2019, 2014
Women's Premier League แชมป์ 6x 2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005
18+ GambleAware