Grêmio FB Porto Alegrense

ข้อมูล

ที่อยู่
Porto Alegre, Rio Grande do Sul
ประเทศ
บราซิล

ผู้เล่น

ผู้รักษาประตู
21 ปี
ลงแข่ง 4 ประตู 0
32 ปี
ลงแข่ง 8 ประตู 0
  Luana
19 ปี
ลงแข่ง 0 ประตู 0
16 ปี
ลงแข่ง 0 ประตู 0
กองหลัง
  Aline
33 ปี
ลงแข่ง 8 ประตู 0
19 ปี
ลงแข่ง 12 ประตู 0
21 ปี
ลงแข่ง 12 ประตู 0
  Daia
31 ปี
ลงแข่ง 9 ประตู 1
  Dani
ปี
ลงแข่ง 1 ประตู 0
31 ปี
ลงแข่ง 2 ประตู 0
  Bruna
23 ปี
ลงแข่ง 5 ประตู 0
  Elaine
28 ปี
ลงแข่ง 9 ประตู 0
35 ปี
ลงแข่ง 3 ประตู 0
กองกลาง
35 ปี
ลงแข่ง 0 ประตู 0
  Karina
35 ปี
ลงแข่ง 11 ประตู 2
ปี
ลงแข่ง 1 ประตู 0
  Ariane
ปี
ลงแข่ง 8 ประตู 0
  Bruna
ปี
ลงแข่ง 1 ประตู 0
22 ปี
ลงแข่ง 6 ประตู 0
22 ปี
ลงแข่ง 12 ประตู 0
34 ปี
ลงแข่ง 7 ประตู 0
  Beta
28 ปี
ลงแข่ง 5 ประตู 0
กองหน้า
25 ปี
ลงแข่ง 5 ประตู 0
  Julia
16 ปี
ลงแข่ง 2 ประตู 0
  Tati
32 ปี
ลงแข่ง 12 ประตู 1
35 ปี
ลงแข่ง 8 ประตู 1
  Taba
ปี
ลงแข่ง 4 ประตู 0
23 ปี
ลงแข่ง 7 ประตู 0
19 ปี
ลงแข่ง 2 ประตู 0

Brasileiro Women table

# ทีม MP D P
4 13 +14 18
5 13 +5 18
6 13 -18 7
7 13 -22 6
8 13 -27 4